Welkom op de website van Centrummanagement Geleen.

 

Centrummanagement Geleen is een samenwerkingsverband tussen de ondernemers, de vastgoedeigenaren en de gemeente Sittard-Geleen. Deze samenwerking komt tot uiting in de verschillende werkgroepen die Centrummanagement Geleen omvat. In deze werkgroepen zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd, te denken valt aan: detailhandel, horeca, marktkooplieden, dienstverlening, vastgoedeigenaren, Politie, Stadswacht en de gemeente.

 

Centrummanagement Geleen heeft als doel de samenwerking tussen alle betrokken partijen in het stadscentrum van Geleen te stimuleren en structuren en met als doel naast de kwaliteit van het centrum te bevorderen en te bewaken het totale centrum naar een hoger economisch peil te tillen.

 

In het Centrummanagement Geleen wordt gewerkt aan de volgende aspecten: profilering en promotie van het stadscentrum, het verbeteren van veiligheid, bereikbaarheid en parkeren, het aanpakken van leegstand, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en communicatie.

info@centrummanagementsittard-geleen.nl - tel. 046-4263977   Poststraat 8 6135 KR Sittard