Centrummanagement Sittard-Geleen is een stichting die als doel heeft de samenwerking tussen alle betrokken partijen in het stadscentrum van Sittard en het stadscentrum van Geleen te stimuleren en te structureren met als uiteindelijk doel naast de kwaliteit van beide centra te bevorderen en te bewaken ook kansen te benutten en problemen aan te pakken.
 

Centrummanagement is bedoeld om het stadscentrum van Sittard en het stadscentrum van Geleen nieuwe impulsen te geven, zodat de economische positie van deze stadscentra versterkt word. Om de stadscentra van economische impulsen te voorzien zal er door verschillende partijen samengewerkt moeten worden, te weten: de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Sittard-Geleen.
 

In het Centrummanagement Sittard en het Centrummanagement Geleen wordt gewerkt aan de volgende aspecten: profilering en promotie van de centra, het verbeteren van veiligheid, bereikbaarheid en parkeren, het aanpakken van leegstand, kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en communicatie. Binnen het Centrummanagement worden aan deze aspecten aandacht besteedt en uitgevoerd onder leiding van de Centrummanager.
 

Deze Centrummanager is de verbindingsschakel tussen de ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente die actief zijn binnen het Centrummanagement, om zodoende gezamenlijk mogelijke problemen aan te pakken en beide stadscentra te voorzien van een kwaliteitsimpuls. 

 

 

Het Centrummanagement van Sittard-Geleen was onlangs te zien in een reportage van TV Limburg. Hier kunt u de uitzending nogmaals bekijken. 

 

   Foto's: MCM Productions